Skip to main content

1.Fasade og uteområdet

Gjennom vinteren er det fort gjort at brøytebiler eller andre kjøretøy kan sneie fasaden og hvis det faller av biter her, kan det gi følgeskader som for eksempel lekkasje. Slike uheldige konsekvenser er lettest å oppdage ved en grundig manuell inspeksjon. Ta derfor en runde og sjekk hvordan fasaden ser ut når våren kommer.

2.Tak

Sjekk taket nøye etter vinteren. Vann samler seg som regel på og rundt taket og i løpet av vinteren vil vannet fryse og smelte vekselsvis. På bakgrunn av dette kan tettinger rundt isolasjonen brytes opp eller ødelegges. Hvis det tar lang tid før snøen og isen blir oppdaget kan det føre til store konsekvenser for bygget. Sjekk videre etter rifter i taktekket, som kan ha oppstått ved for eksempel snømåking, tråkk på spiss gjenstand eller at man har mistet noe eller slått hull i dekket på annen måte. Vannlekkasje i tak kan skape store økonomiske konsekvenser for bygget og eierne. Om taket må ryddes etter vinteren er dette noe man bør gjøre før fasaden blir rengjort.

3.Fasadevask

Fasadevask bør foretas for å unngå sur nedbør og forurensning som tærer på bygningen. Bruk riktige rengjøringsmidler for å fjerne alle rester fra vinteren. Det er viktig å begynne med fasadevasken før man vasker vinduene slik at man unngår skitne vinduer etter fasaden er spylt. Husk eventuelt å rengjøre taket før fasaden.

4.Energi

Husk å slå av unødvendige strømkilder for å spare kostnader til energi og oppvarming. Mange anlegg og utstyr har av og på knapper. Viktig å slå av snøsmeltningsanlegg, varmekabler i bakken, varmeovner osv.

5.Uteområdet

Planter og busker bør ideelt sett beskjæres allerede i februar eller mars. Dette gjelder spesielt hvis du har trær som er litt svake, da vil det lønne seg å beskjære trærne mens de er i hvile. Dette øker sjansen for sterk gjenvekst. Noen busker og trær har behov for gjødsling. Etter nattefrost kan man begynne å plante ut nye vekster ved behov.