Skip to main content

AKTO Eiendomskonsult vil fra 1.august 2019 overta teknisk forvaltning av Biskop Jens Nilssøns gate 5.

Eiendommen er på ca. 10.000 kvm og inneholder forretninger og forskjellige typer næringsvirksomhet.

Vårt oppdrag innebærer full teknisk forvaltning, herunder vaktmestertjenester, drifts- og prosjektledelse.

Bygget er fra 1960-tallet. Eier har igangsatt en omfattende oppgradering av bygget og utendørsområdet. Dette medfører også at vi vil forestå prosjektledelse i et betydelig omfang.

Vår erfaring fra slike oppgaver samt nettverket av håndverksselskaper og leverandører gjør oss sikre på at vi skal kunne gjennomføre disse oppgavene med god kvalitet, til riktig tid – til det beste for vår oppdragsgiver.

Vi takker Tellus Eiendom AS for tilliten og ser frem til et godt samarbeid!