Skip to main content

Olav Åker er ansatt som driftssjef i selskapet. Han er 33 år og kommer fra stilling som kjølemontør i Energima AS.

Gjennom et tett samarbeid kjenner Olav oss godt og kommer til å fungere utmerket i vårt miljø.

AKTO er i sterk vekst og forvalter flere og flere eiendommer med avanserte tekniske installasjoner spesielt knyttet til ventilasjons-, kjøle- og vannanlegg.

Med hans bakgrunn blir han en solid tilvekst til vårt system.

Olav tiltrer stillingen 1.august 2019.