Skip to main content

Prosjektavdelingen i AKTO Eiendomskonsult gjennomfører i samarbeid med Malling & CO et omfattende rehabiliteringsprosjekt av Tveten Park.

Prosjektet går over en lengre periode og vil ta for seg uteområdet, fasadene og innvendig oppgradering, herunder også teknisk oppgradering.

Uteområdet rehabiliteres i disse dager og omfatter reasfaltering, oppbygging av kanter og lyssetting.

AKTO Eiendomskonsult ønsker å takke Tristan Capital Partners for tilliten i forbindelse med dette prosjektet.