Skip to main content

Da har vi nådd en milepæl i rehabiliteringen av Ole Deviks vei 2-4-6, nemlig reasfaltering og kantsetting.

I den forbindelse hadde vi en hyggelig markering på parkeringsplassen for våre leietakere.

Vi kan konstatere at vår grillstand ble godt besøkt. Det ble totalt servert 450 hamburgere og 250 pølser til sultne leietakere.

Nå gjenstår inngangspartiene, lyssetting, beplantning samt oppmerking av parkeringsplassene før uteområdet er ferdigstilt.

Vi takker alle våre leietakere for tålmodigheten og smidigheten under anleggsperioden.