Skip to main content

Kjetil Vik (52) begynte 1.september 2019 som driftssjef i AKTO.

Tidligere har han blant annet vært ansatt i Politiets Fellestjenester og Hakon/Rimisystemet.

Han har ca. 20 års erfaring i eiendomsforvaltning med spesialkompetanse innen alarmanlegg/beredskap/risikoreduserende tiltak.

I AKTO vil han i tillegg til forvaltning av egen eiendomsportefølje også ha ansvar for prosjektledelse knyttet til enkelte eiendommer.