Skip to main content

Sørenga 1 Sameie har engasjert AKTO Eiendomskonsult til forvaltning av tekniske installasjoner for Sørenga 1.

Avtalen innebærer forvaltning av det tekniske anlegget av bygget og inneholder både vaktmestertjenester og driftssjefsoppgaver.

Sameiet består av tre bygg med boligseksjoner. AKTO har forvaltet næringsseksjonene i byggetrinnet siden 2018.

Det å samle ansvaret for det tekniske anlegget til en aktør, vil være en fordel for sameiet og næringsdelen.

Vi i AKTO Eiendomskonsult ser frem imot et godt samarbeid med Sørenga 1 Sameie og takker for tilliten.