Skip to main content

Bispevika Nord ligger innerst i Bispevika. Eiendommen består av et hesteskoformet bygg over åtte boligetasjer med næringslokaler på bakkeplan.

Bygget har et samlet areal på 13.700 kvadratmeter med en innbydende indre byhage på ca. 1.200 kvadratmeter. Fasaden er dekket av lys marmor og mørk granitt.

Alle kontorlokalene er samlet i ett bygg på hjørnet av Dronning Eufemias gate og Haakon 5.s gate.

AKTO Eiendomskonsult vil ha ansvaret for teknisk forvaltning og vaktmestertjenester av næringslokaler.

Oppdraget innebærer at vi nå har en betydelig portefølje eiendommer i Bispevika og Sørenga.

Vi takker Carucel Eiendom AS for tilliten!