Skip to main content

En hektisk tid før jul har resultert i enda en ny kunde for oss i AKTO Eiendomskonsult. Fridtjof eiendom har valgt oss som sin forvalter i årene fremover.

Dette utfordrer oss inn i nye veier, nye segmenter og ikke minst en spennende reise videre.

Dette innebærer at vi kommer til å utvide vårt tilbud, med selskaps administrasjon, økonomisk forvaltning, eiendomssjef, driftssjef og vaktmestere.

Eiendommene vi skal forvalte er:

Fridtjof Nansens vei 12, 14 og 16
Sørkedalsveien 1
Fridtjof Parkering

Vi i AKTO er inne i en meget spennende tid.

Vi takker Fridtjof eiendom for tillitten. Noe vi skal forvalte med omhu.