Skip to main content

Carucel Eiendom har kjøpt en betydelig minoritetsandel av aksjene i AKTO Eiendomskonsult og Carl Erik Krefting trer inn i styret.

“Det er en stor ære for meg personlig, og vi er utrolig stolte over tilliten Carucel har vist oss. Vi gleder oss til å samarbeide med dem i mange år fremover.” sier Kai Tommy Olsen.

AKTO Eiendomskonsult har i dag den tekniske forvaltningen av mange av Carucel sine eiendommer, primært i Oslobukta. Partene har intensjon om at dette oppdraget vil øke i omfang i tiden fremover.

AKTO startet opp i 2018, men allerede i 2019 var omsetningen over NOKM 20. AKTO tilbyr teknisk og kommersiell forvaltning av eiendom og har i tillegg til Carucel flere norske og internasjonale kunder.

“Vi er utrolig godt fornøyd med gjengen i AKTO og det samarbeidet vi har hatt med dem de siste årene. De har et engasjement og en eierskapsfølelse vi ikke får hos noen andre forvaltere. Vi har stor tro på dem og takknemlige for at vi har fått muligheten til å komme inn på eiersiden” sier Carl Erik Krefting.

«Det å få med Carl Erik Krefting med hans stab på laget, vil styrke kompetanse nivå for oss som liten bedrift. Samtidig gir det oss en unik mulighet til å lære av en av de beste. Så igjen Tusen takk for tilliten.» sier Kai Tommy Olsen.