Skip to main content

Vi AKTO Eiendomskonsult har etablert vårt nye driftskontor i Oslo Bukta.

Våre vaktmestere samt driftssjef for Oslo Bay er stasjonert her.

I en hektisk hverdag er det viktig å være til stede der kunden er.

Alle er hjertelig velkomne for en prat.