Skip to main content

På vegne av vår kunde, Birk og Co har AKTO fått i oppdrag å drifte Engene/Gjetergata kvartalet.

Porteføljen består av 7 bygg i Drammen sentrum. AKTO skal bidra med faste vaktmestertjenester på byggene.

De fleste byggene inneholder mye historie fra tidlig 1900-tallet. Byggene er tre- og betongbygg, og huser i dag både private utleieleiligheter og næringsleietakere.

Vi i AKTO Eiendom ønsker å takke for tilliten.