Skip to main content

1.Avtaleforhold

Det er viktig å gå igjennom eiendommens serviceavtaler knyttet til snømåking, bortkjøring av snø, istapper, strøing og salting. Tenk over forbedringsmuligheter fra forrige vinter. Ha gjerne møter med samarbeidspartnere for å skape klarhet i hva som forventes og se spesielt på grensesnittet mellom forskjellige leverandører med hensyn til hvem som har ansvar for hva.

2.Ventilasjon/temperatur/varme

Hver høst lurer vi nordmenn på om vi overlever en vinter til.. Kontroller varmeovnene, støvsug gjerne disse og eventuelle varmepumper. Pass på at ventilasjonsanlegget står i vintermodus og følg opp temperaturen.

3.Snø, is og vann

Vinterulempene kan unngås. Før snøen kommer, husk å renske sluk og eventuelle takrenner. Sjekk at varmekabler i bakken, i takrenner og sluk virker. Tøm utekraner og klargjør andre installasjoner for vinterdrift. Inspiser fasaden for å avdekke mulige sprekkdannelser som kan være utsatt for vanninntrengning.

4.Teknisk utstyr/maskiner

Sørg for at nødvendig utstyr er på plass og i god stand. Trenger snøfreseren en overhaling før vintersesongen? Kontroller snøfangerne på takene og sørg for at du har «rasfare»-skiltene klare. Fyll på sand- og saltkassene i nødvendig grad. Skadedyr har en tendens til å trekke innomhus om vinteren. Fyll på med gift i fellene.

5.Annet

Før vinteren kan det være greit å smøre låser og hengsler. Send maskiner og utstyr til sommerbruk på service. Beskjær busker og trær før det blir frost.