Skip to main content

Uniformpartner flyttet sitt kontor og lager til Ole Deviks vei 2. Vi i AKTO takker for tillitten fra Carnegie og fra Uniformpartner.
MERKO ble engasjert som totalentreprenør. Sandia Eiendom har vært utleiemegler. Samarbeidet mellom oss har vært upåklagelig. Dette har vært et meget vellykket og bærekraftig prosjekt. Gjenbruk av bygningsmaterialer har vært i fokus.

Det ble total rivning av tilstøtende lokaler som ble klargjort helt ned til betongen og flyte sparklet over hele lokalet. Det er lagt nytt gulvbelegg over hele fordelt på tepper og vinyl. Elektro er oppdatert over hele lokalet. Uniformpartner har fått malt opp vegger etter egne fargeønsker. Det har også etablert ny dusj og garderobe, nytt kjøkken og spiseområdet, systue, showrom, små møterom og et stort fint kontorlandskap.

Det unike med dette prosjektet er gjenbruk. Her er det benyttet gamle materialer så langt det har vært mulig. Det er gjenbrukt glassvegger, lysarmaturer, dører, fancoile etc, som gjør prosjektet meget kosteffektivt. Det har blitt riktig så tidsriktig i lokalene de har fått pusset opp og de er storfornøyde med hvordan det har blitt.

Kommentar Anne-Gry fra Uniformpartner

Vi i Uniformpartner er veldig fornøyde med vårt nye lokale og er veldig fornøyd med hvordan Akto Eiendom og Merko Bygg har gjennomført ombyggingen av våre nye lokaler. Samarbeidet mellom oss som leietaker og Akto og Merko Bygg har vært upåklagelig. Våre ønsker og behov ble godt ivaretatt underveis i prosjektet. Vi opplever at vi har fått god rådgivning underveis og at vi har endt opp med et tidsriktig lokale skreddersydd vår drift.
Gjenbruk av bygningselementer har vært veldig vellykket.
Vi ser frem til å vokse videre i nye lokaler og takker AKTO og Merko Bygg for gjennomføringen av et meget godt og effektivt byggeprosjekt.

Kommentar fra Merko Bygg

Vi i Merko Bygg takker for muligheten til å gjennomføre dette prosjektet med Carnegie og Akto. Gjennomføringen dokumentasjonsmessing og bygningsmessig har vært vellykket føler vi fra vår side. Vi ser frem mot flere slike prosjekter i fremtiden.

Utførende i prosjektet har vært:

ISSAS på gulv.
HJ Elektro på elektro.
Ask VVS på rør.
SDV Klima på ventilasjon.
Maler Entreprenøren på maling.

Det å ha muligheten til å utføre gjenbruksprosjekter føles godt i disse dager. Anne Gry i Uniformpartner har vært en bra støttespiller underveis i prosjektet med ønsker fra deres side. Takk til Kai Tommy i Akto og Geirr i Carnegie for godt samarbeid.

Vi i AKTO vil takke Merko Bygg som entreprenør, de har gjort en utmerket jobb. Prosjektet er levert til riktig tid og pris.