Skip to main content

Vaktmesteravtale med Kirkens Bymisjon

For oss i AKTO Eiendom er det med stolthet vi kan melde nyheten om at vi har signert avtale med Kirkens Bymisjon på Vålerenga hjemmet bo- og kultursenter.

Kirkens Bymisjon har en meget viktig funksjon i vårt samfunn og er en organisasjon vi er stolte av å ha et samarbeid med. Jeg ser på dette bare som en start, og håper vi i AKTO både kan bidra til den fantastiske jobben Kirkens Bymisjon gjør og ikke minst ta del i det viktige arbeidet de gjør

- Daglig Leder i AKTO Eiendom Kai Tommy Olsen

Historisk tilbakeblikk på Vålerengahjemmet

I 1917 ble et splitter nytt «Vaalerengens gamlehjem» første gang tatt i bruk. I hjertet av Enga møtes kulturer, generasjoner og mennesker. Bo- og servicesenteret er i et historisk område, på jord som tilhørte Vålerengen gård. Hoved­bygningene til gården lå der hvor Våleren­gen kirke og prestegården nå ligger, men jordom­rådene som hørte til gården strakte seg fra Galgeberg til nederst på Etter­stad, og fra Alna-elva til Hovin-bekken. Dette området hadde et areal på ca. 200 mål.

1987 flyttet det som opprinnelig var Vaalerengahjemmet over i nytt bygg. Og det drives rus omsorg i det gamle bygget fra 1917.

Vi er kjempefornøyd med vaktmesteren fra AKTO, Jonas. hyggelig, dyktig, engasjert og samarbeider svært godt med alle her.

- Bestyrer Nina