Skip to main content

Ønsker du å lede flere dyktige driftsteknikere, ha ansvar for økonomi og kundeforhold?

Vi søker nå fremoverlent, selvstendig driftssjef til å styrke vår drifts avdeling.
Driftssjefen i Akto eiendom har et helhetsansvar for drift og vedlikehold av eiendommer i egen eiendomsportefølje. Dette innebærer:

 • Planlegge og gjennomføre arbeider iht. vedtatte budsjetter.
 • Etablere og reforhandle driftsavtaler
 • Utarbeide fordelingsnøkler (fellesutgifter).
 • Besørge/innhente oppmåling og arealberegninger av eiendommene.
 • Kontering og attestasjon av alle fakturaer tilknyttet eiendommenes drift og vedlikehold.
 • Oppfølging av eiendommenes branndokumentasjon.
 • Delta i brannsyn.
 • Oppfølging/ansvar for internkontroll rutiner – HMS.
 • Oppfølging av offentlige pålegg: for eksempel: Plan- og bygningskontrollen, brannvesen.
 • Føre protokoll ved over- og tilbakelevering av lokaler til nye leietakere, samt når leieforhold utløper.
 • Innhente energiattester.
 • Energioppfølging.
 • Innhente energianalyser.

UTVIKLINGSANSVAR

Driftssjef har ansvar for, i samarbeid med avdelingsleder, å utvikle og vedlikeholde den kompetansen som er nødvendig for å utøve stillingen som driftssjef. Det innebærer:

 • Ansvar for å følge opp nye offentlige krav.
 • Ansvar for å følge med i markedet vedr. nye produkter og løsninger.
 • Ansvar for å bidra til strategi- og prosjektutvikling innen AKTO satsningsområder.

Ansvar for å være oppdatert innen drift og vedlikeholds bransjen med hensyn til konkurrenter, tekniske løsninger med mer.