Skip to main content

Som godkjent Miljøfyrtårnbedrift ønsker vi å arbeide målrettet med å ta ansvar for miljøet igjennom vårt samfunns- og påvirkningsarbeid og gjennom vår daglige drift.

Akto eiendom tar samfunnsansvar gjennom å:

  • Aktivt arbeide med/prioritere samfunnspolitisk påvirkningsarbeid knyttet til klima og miljøutfordringen
  • Ha og/eller bruke produkter og tjenester i «porteføljen» som har en positiv miljøprofil
  • Vektlegge miljø i avtaler med våre partnere og samarbeidspartnere.

AKTO eiendom tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å:

  • Kildesortere avfall og redusere den totale avfallsmengden
  • Ha kontroll på og mål om å redusere energiforbruk (bygg og biler)
  • Aktivt arbeide med reduksjon av papirutsendelser og trykksaker.
  • Ha kontroll på de miljømessige krav som stilles til virksomheten
  • Påse at alle våre ansatte får skikkelig opplæring i våre retningslinjer for miljøvennlig arbeid.
  • Påse at alle våre ansatte har tilstrekkelig kurs innen hms for å ha et godt arbeidsmiljø, unngå arbeidsulykker og helseskader.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn har ikke sertifisering av kraftproduksjonen, og det betyr at det er morselskapet og administrasjonen i datterselskapene som er sertifisert.

Les mer: www.miljofyrtarn.no

Klima- og miljørapport

Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.

Kontaktperson ved innspill eller spørsmål angående miljøfyrtårn er:

Karoline G. Aakerman
Kga@aktoeiendom.no