BARCODE

År: 2020-

Størrelse: ca 10 000 m2

Rolle: Teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, prosjektledelse

AKTO forvalter nesten alle FBK arealene i Barcode. Her er det varierende leietakere, men stort sett restauranter.

Prosjekter

Bygge Oslo Streetfood i samarbeid med Håndtverkskompaniet.