BISKOP JENS NILSSØNSGATE 5

År: 2018-2021

Størrelse: ca 9044 m2

Rolle: Teknisk forvaltning, vaktmestertjenester og prosjektledelse

Bygget ble forvaltet for Tellus Eiendom. Bygget ble solgt i 2021.