BISPEVIKA NORD

År: 2020-

Størrelse: 17 000 m2

Rolle: Teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, prosjektledelse

Bispevika Nord er endel av Oslo’s nye it sted, Oslobukta. Her myldrer det av forskjellige tilbud innen forretning, bevertning og kultur. Blant annet har Dronning Sonja sitt eget galleri her.

AKTO prosjekt har vært delaktig i alle leietakertilpasninger i hele Bispevika Nord.