FRIDTJOF EIENDOM

År: 2018-2021

Størrelse: ca 36 000 m2

Rolle: Teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, prosjektledelse

Fridtjof Eiendom består av tre eiendommer. Fridtjof Nansens vei 12, 14 og 16. Nye moderne tekniske bygg. Fridtjof Nansens vei 12 ble revet i 2021 og nytt bygg vil stå klart i 2023.