GARTNERKVARTALET

År: 2022-

Størrelse: 100 000 m2

Rolle: Teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, renhold, gartner

Gartnerkvartalet består av 9 sameier samt garasje.