SENTRUM

År: oppstart varier i tidsrom fra 2018 til 2021

Størrelse: ca 80 000 m2

Rolle: Teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, prosjektledelse

Sentrum porteføljen består av flere typer eiendommer. Både kontorbygg, forretningsbygg, bygårder og bevertning. Noen bygg er under utvikling. Andre bygg driftes som normalt.