SØRENGA

År: 2018-

Størrelse: 35 000 m2

Rolle: Teknisk forvaltning, vaktmestertjenester, prosjektledelse

Sørenga består av næringsseksjoner og sameier.

Eiendommene vi forvalter er:

Sørenga 1, 5, 7, 8, 51 Næring

Sørenga 1 Sameie

Sørenga Parkeringshus

D1A Sørengstranda

AKTO har bistått/gjennomført diverse prosjekter på eiendommene.