Skip to main content

TJENESTER

Vi i AKTO eiendom utøver tjenester innen teknisk forvaltning. Vi skreddersyr en løsning for ditt bygg ut ifra dine visjoner og verdier. Vi ønsker å forvalte byggene på den mest kostnadseffektive måten, men samtidig ha øye for utvikling og tilpasning etter dagens standard. Vår kompetanse innen eiendomsutvikling er med å øke verdien på byggene vi forvalter.

AKTO Eiendom er tilgjengelig på byggene 24 timer i døgnet.

AKTO drifter byggene moderne igjennom teknologi via våre samarbeidspartnere. Vi benytter oss av Properate for å kartlegge byggenes energiforbruk og for å optimalisere forbruket igjennom aktiv energioppfølging.

Driftssjef

Våre driftssjefer har et brennende engasjement for dine bygg. Vi kan tilby:

Tilstandskontroll

Årlige vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsbudsjetter

Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter

Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen

Ivaretaking av myndighetskrav med søkelys på internkontroll og HMS

Oppfølging av offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon

Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste

Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering

Etablering og vedlikehold av FDV-dokumentasjon

Brannvernledelse

Energioppfølging

Månedlige rapporter til eiere

Vaktmester

Våre vaktmestere har et motto «Jeg skal kunne alt om ditt bygg». De har en prestisje for at du skal være stolt når du kommer til ditt bygg. De utfører følgende:

Optimal teknisk drift

Generelle vaktmestertjenester og forefallende arbeid på eiendommen

Beplantning på våren

Strøing vinterstid

Oppfølging av internkontroll – FDV-system

Tilsyn og rapportering vedrørende serviceavtaler, energibruk og kontroll av tekniske rom

Bygningstjenester og indre vedlikehold, som å holde orden på renovasjonsområder og tekniske rom, utskiftning av lyskilder og lignende

Servicehåndverker

Våre dyktige servicehåndverkere utfører alt innen oppussing og rehabilitering av næringslokaler dette omhandler blant annet:

Utvendige forbedringer

Gulv, tak og vegger

Fasader

Oppgradering av utomhusområder

Sparkling/maling

Gartner

Nysatsningen for 2023 er vår egen gartneravdeling. Vi kan nå få ditt uteområde til å skinne.
Vår gartneravdeling utfører:

Beskjæring av trær, busker og hekker

Beplantning av blomster, hekker, trær osv

Luking av bed

Sprøyting av ugress

Belegningsstein og heller, murer i granitt og forstøtningsmurer

Vask av uteplasser og hagemøbler

Asfaltering

Merking av P-plasser

Trepleie, trefelling og stubbefresing

Legging av ferdig plen og gressfrø, oppgradering av grønt

Hjelp med vedlikeholdsplaner, befaringer og veiledning

Snø, strøing og salting når det er vinter

Feiing av uteområder

Tjenester vi tilbyr

I samarbeid med våre samarbeidspartnere kan vi tilby:

Renhold

Vakthold

Rørleggertjenester

Site manager

Kaffe/kaffebar